select m.alias as catalias, g.token, g.parent, p.* from pros p inner join global_pros g on g.token=p.token inner join global_mpros t on t.token=g.parent inner join mpros m on t.token=m.token where 1=1 and ( g.parent = '5919b628b65cd' or g.parent in (select token from global_mpros where parent='5919b628b65cd') or g.parent in (select token from global_mpros where parent in (select token from global_mpros where parent='5919b628b65cd')) ) and p.ustatus='1' and p.lang_id='1' group by p.token, p.lang_id, m.alias order by p.token desc , p.lang_id asc limit 0, 10
Condotel

Condotel

Tìm thấy 10 dự án
Chủ đầu tư: Tập đoàn Phúc Sơn
Tiến độ: Đang thi công
Diện tích: 186ha
Giá từ
Khuyến mại:
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang
Tiến độ: Đang thi công
Diện tích: 2.1 ha
Giá từ
Khuyến mại:
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang
Tiến độ: Đang thi công
Diện tích: 29ha
Giá từ
Khuyến mại:
Chủ đầu tư: Swisstouches & Cty CP Khách sạn Bến Du Thuyền
Tiến độ: Đang thi công
Diện tích: 4.7ha
Giá từ
Khuyến mại:
Chủ đầu tư:
Tiến độ:
Diện tích:
Giá từ
Khuyến mại:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Nam Tiến Lào Cai
Tiến độ: Đang thi công
Diện tích: .661 m2
Giá từ
Khuyến mại:
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại VIRGO Nha Trang
Tiến độ: Đang thi công
Diện tích: 1.490,4 m2
Giá từ
Khuyến mại:
Chủ đầu tư: FLC GROUP
Tiến độ: Đang thi công
Diện tích: 10
Giá từ
Khuyến mại:
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang
Tiến độ: Chuẩn bị triển khai
Diện tích: 11.000m2
Giá từ
Khuyến mại:
Chủ đầu tư: Tập đoàn FLC Group
Tiến độ: Đang thi công
Diện tích: 500ha
Giá từ
Khuyến mại: