select m.alias as catalias, g.token, g.parent, p.* from pros p inner join global_pros g on g.token=p.token inner join global_mpros t on t.token=g.parent inner join mpros m on t.token=m.token where 1=1 and ( g.parent = '5919a84664cde' or g.parent in (select token from global_mpros where parent='5919a84664cde') or g.parent in (select token from global_mpros where parent in (select token from global_mpros where parent='5919a84664cde')) ) and p.ustatus='1' and p.lang_id='1' group by p.token, p.lang_id, m.alias order by p.token desc , p.lang_id asc limit 0, 10
Chung Cư Cao Cấp

Chung Cư Cao Cấp

Tìm thấy 5 dự án
Chủ đầu tư: Tân Hoàng Minh
Tiến độ: Đang thi công
Diện tích: 9185 m2
Giá từ
Khuyến mại:
Chủ đầu tư: Công ty CP phát triển đầu tư Hà Nội
Tiến độ: Đang thi công
Diện tích: 3.753m2
Giá từ
Khuyến mại:
Chủ đầu tư:
Tiến độ:
Diện tích:
Giá từ
18tr/m2
Khuyến mại:
Chủ đầu tư: TERRA GOLD Việt Nam
Tiến độ: Đang thi công
Diện tích: 38,155.8 m2
Giá từ
Khuyến mại:
Chủ đầu tư: Sun Group
Tiến độ:
Diện tích: 3.2ha
Giá từ
Khuyến mại:
Chủ đầu tư: Tập Đoàn Vin Group
Tiến độ: Đã hoàn thành tòa S3
Diện tích:
Giá từ
39tr/m2
Khuyến mại: