select m.alias as catalias, g.token, g.parent, p.* from pros p inner join global_pros g on g.token=p.token inner join global_mpros t on t.token=g.parent inner join mpros m on t.token=m.token where 1=1 and ( g.parent = '5919b602c5407' or g.parent in (select token from global_mpros where parent='5919b602c5407') or g.parent in (select token from global_mpros where parent in (select token from global_mpros where parent='5919b602c5407')) ) and p.ustatus='1' and p.lang_id='1' group by p.token, p.lang_id, m.alias order by p.token desc , p.lang_id asc limit 0, 10
Biệt Thự,Liền Kề

Biệt Thự,Liền Kề

Tìm thấy 7 dự án
Giá từ
Khuyến mại:
Chủ đầu tư: Khai Sơn Group
Tiến độ: Đang thi công
Diện tích: 2.1ha
Giá từ
60tr/m2
Khuyến mại:
Chủ đầu tư: Tập đoàn C.E.O Group
Tiến độ: Đang thi công
Diện tích:
Giá từ
Khuyến mại:
Chủ đầu tư: Sun Group
Tiến độ:
Diện tích:
Giá từ
Khuyến mại:
Khuyến mại:
Chủ đầu tư: Công ty cổ phẩn Tasco
Tiến độ: Đã mở bán
Diện tích: 33.12 ha
Giá từ
36.8 - 54tr/m2
Khuyến mại:
Chủ đầu tư: Sun Group
Tiến độ: Đã có mặt bằng
Diện tích: 40,93 ha
Giá từ
Khuyến mại: